Validace kontaktu majitele


Centrální registr EURID od 29. 5. 2024 spustil nová pravidla pro validaci kontaktu majitele. Změny se týkají především období pro dokončení validace a následné případné suspendace, nefunkčnosti až zrušení domény.Na kontaktní email majitele je zaslána zpráva z emailové adresy whoisaccuracy@eurid.eu ohledně zahájení validace kontaktu majitele. V daném emailu jsou uvedeny aktuální kontaktní údaje a postup pro dokončení validace kontaktu. Pokud nejsou kontaktní údaje aktuální, tak je nutné nejprve provést aktualizaci:


 
Přihlásit se do zákaznické administrace, kde se doména nachází
  Aktualizovat kontakt, který je u domény v rámci administrace nastaven
 Skrze autorizovaný tiket požádat o změnu na centrálním registru EURID


Jakmile budou kontaktní údaje majitele na centrálním registru EURID aktualizovány dle skutečnosti, tak je možné zahájit proces validace kontaktu majitele. Veškeré potřebné údaje jsou uvedeny v daném emailu, který obdržíte z centrálního registru EURID.

_____________________________________________________________________________________


1.  Přihlaste se na zabezpečený portál centrálního registru EURID → My .EU

    v horním pravém rohu zvolte možnost český jazyk
    pro získání přístupového kódu je nutné vyplnit název domény + kontaktní email majitele
    v následujícím kroku zadáte kód, který byl zaslán na uvedený kontaktní email _____________________________________________________________________________________

2.  Zahájení procesu validace (po přihlášení máte možnost v rozhraní vidět všechny .EU domény, které jsou na daný kontakt vedeny + další informace s tím související)

  validaci kontaktních údajů zahájíte tlačítkem vyžádat můj výpis z registračního systému
  dále máte možnost zkontrolovat kontaktní údaje a zahájit validaci kontaktu

  zvolíte nahrání dokumentů a v dalším kroku budou uvedeny informace k validaci kontaktu
poté nahrajete Vámi zvolený dokument a potvrdíte souhlas ochrany osobních údajů

 dokumenty byly v pořádku odeslány a nyní se bude čekat na kontrolu centrálním registrem
 na hlavní stránce máte také možnost si zkontrolovat stav validace kontaktu_____________________________________________________________________________________

3.  Dokončení procesu validace 

Pokud je vše v pořádku, tak obdržíte email ohledně ověření kontaktních údajů a v rozhraní bude tato informace také uvedena._____________________________________________________________________________________


Není možné ověřit Vaše registrační údaje.

Pokud není možné validaci kontaktu z nějakého důvodu dokončit, tak obdržíte tuto informaci na email a další informace poté naleznete v rozhraní My .EU po přihlášení. Například se může jednat o doložení druhé strany OP kvůli ověření kontaktní adresy apod. Daný dokument je tedy nutné dodat stejným způsobem jako v případě prvního dokumentu.

_____________________________________________________________________________________

Pokud k validaci kontaktu majitele nedojde v průběhu 6 týdnů od zahájení, bude doména suspendována a nebude funkční. Suspendace u dané domény může být maximálně 1 rok od posledního prodloužení, a pokud validace kontaktu majitele nebude dokončena, doména bude centrálním registrem EURID určena ke zrušení a bude uvolněna k nové registraci.