Jak vytvořit klíč pro SSH/SFTP připojení

Linux/macOS
  1. V terminálu spustíme příkaz ssh-keygen -t rsa
  2. Potvrdíme umístění.
  3. Zvolíme heslo ke klíči.
  4. Potvrdíme heslo.
Klíč je vytvořen.

Windows
  1. Stáhneme program PuTTy: https://www.putty.org/.
  2. Spustíme PuTTygen.
  3. Klikneme na Generate.
  4. Kurzorem myši pohybujeme, dokud se nezaplní zelené pole.

    5. Zadáme heslo ke klíči v kolonkách Key passphrase a Confirm passphrase.
    6. Uložíme privátní i veřejný klíč tlačítky Save private key a Save public key.