Čeština / slovenština pro Windows Server 2019

Změna zobrazovacího jazyka Windows
 1. V Nabídce Start otevřete panel Settings (Nastavení)  - ikona ozubeného kola.
 2. Vyberte kategorii Time & Language (Čas a jazyk).
 3. V levém sloupci zvolte možnost Language (Jazyk).
 4. Klikněte na tlačítko Add a language (Přidat jazyk).
 5. Vyhledejte požadovaný jazyk a přidejte jej kliknutím na tlačítko Next (Další).
 6. Vyberte požadované jazykové funkce (Jazyk zobrazení, Převod textu na řeč, Rozpoznávání řeči, Psaní rukou) a klikněte na Install (Nainstalovat).
 7. Nahoře v kolonce Windows display language (Jazyk zobrazení systému Windows) přepněte na požadovaný jazyk. Tato změna se projeví při příštím přihlášení.
 
Požadovaná jazyková sada pro zobrazení není dostupná?
Pokud po přidání nového jazyka není zobrazovací jazyková sada pro tento jazyk v nabídce Windows display language dostupná, proveďte tyto kroky:
 
 1. Stáhněte na server .iso soubor s jazykovými balíčky ze stránek Microsoftu: https://software-download.microsoft.com/download/pr/17763.1.180914-1434.rs5_release_SERVERLANGPACKDVD_OEM_MULTI.iso.
 2. Připojte stáhnuté .iso dvojklikem do virtuální mechaniky.
 3. Otevřete nabídku Spustit (klávesa Win+R nebo pravým tlačítkem na Nabídku Start > Run (Spustit)), napište lpksetup.exe a potvrďte.
 4. Spustí se instalátor jazykových  balíčků, zvolte možnost Install display languages (Instalovat jazykové sady).
 5. Klikněte na Browse (Procházet) a najděte cestu k připojenému .iso obrazu (pravděpodobně jednotka E:\)
 6. Zvolte konkrétní jazykový soubor ve složce x64/langpacks. Pro češtinu vyberte Microsoft-Windows-Server-Language-Pack_x64_cs-cz, pro slovenčinu se jazykový balíček jmenuje Microsoft-Windows-Server-Language-Pack_x64_sk-sk. Klikněte na tlačítko Next.
 7. Po odsouhlasení licenčních podmínek se spustí instalace. Po dokončení instalace bude nový jazyk dostupný v nabídce Windows display language (viz výše Změna zobrazovacího jazyka). Virtuální obraz lze nyní z virtuální mechaniky odpojit - v This PC (Tento počítač) klikněte pravým tlačítkem na jednotku s připojeným .iso (obvykle E:\) a zvolte Eject (Odpojit / Vysunout). Následně je možné .iso soubor z disku smazat.