Přidání nového disku - Linux (Pro server)

POZOR! Před zásahem do serveru důrazně doporučujeme vytvořit si snapshot serveru v control panelu a zálohovat data, neboť chybný zásah do filesystému může vést k jeho poškození a nefunkčnosti serveru.
 
Tento návod popisuje, jak na disku vytvořit nový oddíl, a připojit ho do složky v systému. Jestliže vyžadujete pouhé rozšíření stávajícího filesystému bez nutnosti připojování nebo odpojování, doporučujeme postupovat podle návodu na přidání disku s pomocí LVM
 
1. Přidejte nový disk v control panelu Forpsi Cloud, a přihlašte se jako uživatel root na SSH
 
Stav před přidáním nového disku:
fdisk -l
Disk /dev/sda: 10,7 GB, 10 737 418 240 bajtů, 20 971 520 sektorů
Jednotky = sektorů po 1 * 512 = 512 bajtech
Velikost sektoru (logického/fyzického): 512 bajtů / 512 bajtů
Velikost I/O (minimální/optimální): 512 bajtů / 512 bajtů
Typ popisu disku: dos
Identifikátor disku: 0x0009fba7

Zařízení Zavádět   Začátek       Konec    Bloky    Id  Systém
/dev/sda1   *        2048     1026047      512000   83  Linux
/dev/sda2         1026048    20971519     9972736   8e  Linux LVM

Disk /dev/mapper/vg-lv_root: 7 969 MB, 7 969 177 600 bajtů, 15 564 800 sektorů
Jednotky = sektorů po 1 * 512 = 512 bajtech
Velikost sektoru (logického/fyzického): 512 bajtů / 512 bajtů
Velikost I/O (minimální/optimální): 512 bajtů / 512 bajtů


Disk /dev/mapper/vg-lv_swap: 2 239 MB, 2 239 758 336 bajtů, 4 374 528 sektorů
Jednotky = sektorů po 1 * 512 = 512 bajtech
Velikost sektoru (logického/fyzického): 512 bajtů / 512 bajtů
Velikost I/O (minimální/optimální): 512 bajtů / 512 bajtů
 

2. Oskenujte sběrnice, aby systém viděl nový disk (stejnou práci odvede reboot):
echo "- - -" | tee -a /sys/class/scsi_host/host*/scan
 
 
Zjistěte název přidaného disku - druhý disk se obvykle jmenuje sdb, třetí sdc a čtvrtý sdd:
fdisk -l

Disk /dev/sda: 10,7 GB, 10 737 418 240 bajtů, 20 971 520 sektorů
Jednotky = sektorů po 1 * 512 = 512 bajtech
Velikost sektoru (logického/fyzického): 512 bajtů / 512 bajtů
Velikost I/O (minimální/optimální): 512 bajtů / 512 bajtů
Typ popisu disku: dos
Identifikátor disku: 0x0009fba7

Zařízení Zavádět   Začátek       Konec    Bloky    Id  Systém
/dev/sda1   *        2048     1026047      512000   83  Linux
/dev/sda2         1026048    20971519     9972736   8e  Linux LVM

Disk /dev/mapper/vg-lv_root: 7 969 MB, 7 969 177 600 bajtů, 15 564 800 sektorů
Jednotky = sektorů po 1 * 512 = 512 bajtech
Velikost sektoru (logického/fyzického): 512 bajtů / 512 bajtů
Velikost I/O (minimální/optimální): 512 bajtů / 512 bajtů


Disk /dev/mapper/vg-lv_swap: 2 239 MB, 2 239 758 336 bajtů, 4 374 528 sektorů
Jednotky = sektorů po 1 * 512 = 512 bajtech
Velikost sektoru (logického/fyzického): 512 bajtů / 512 bajtů
Velikost I/O (minimální/optimální): 512 bajtů / 512 bajtů


Disk /dev/sdb: 21,5 GB, 21 474 836 480 bajtů, 41 943 040 sektorů
Jednotky = sektorů po 1 * 512 = 512 bajtech
Velikost sektoru (logického/fyzického): 512 bajtů / 512 bajtů
Velikost I/O (minimální/optimální): 512 bajtů / 512 bajtů
 
 
3. Vytvoření nového oddílu
Spusťte fdisk na novém disku:
fdisk /dev/sdb
 
 
Vytvořte na disku nový oddíl příkazem n (new). Druh oddílu zvolte primární příkazem p (primary). Číslo oddílu, první sektor a poslední sektor můžete ponechat implicitní, potvrďte enterem. Nakonec příkazem w (write) změny zapíšete na disk.
 
Vítejte v fdisku (util-linux 2.23.2).

Změny zůstanou pouze v paměti, dokud se nerozhodnete je uložit na disk.
Při použití příkazu zápisu buďte obezřetní.

Zařízení neobsahuje známou tabulku rozdělení disku.
Sestavuje se nová dosová tabulka rozdělení disku s identifikátorem 0x419bca6f.

Příkaz (m pro nápovědu): n
Druh oddílu:
  p   primární (primárních: 0, rozšířených: 0, volných: 4)
  e   rozšířený
Vyberte (výchozí p): p
Číslo oddílu (1-4, výchozí je 1): 1  
První sektor (2048-41943039, implicitně 2048):  
Používám implicitní hodnotu 2048
Poslední sektor, +sektorů nebo +velikost{K,M,G} (2048-41943039, implicitně 41943039):  
Používám implicitní hodnotu 41943039
Oddíl 1 typu Linux o velikosti 20 GiB je nastaven.


Příkaz (m pro nápovědu): w
Tabulka rozdělení disku byla změněna!

Volám ioctl() pro znovunačtení tabulky rozdělení disku.
Synchronizují se disky.
 
POZOR! Tímto způsobem lze přidat pouze 4 oddíly (tzn 4x "zvětšit" disk). Pokud prostor navyšujete po malých hodnotách (max velikost 1 disku v Cloudu je 500 GB), doporučujeme nejprve rozšířený (extended) oddíl. V něm pak lze vytvořit příkazem l (logical) více logických oddílů. Logické oddíly se pak číslují od 5 (např /dev/sdb5, /dev/sdb6...) 
 
4. Vytvoření filesystému.
Naformátujte nový oddíl na formát ext4. Číslo oddílu (sdb1) jste zvolil v předchozím kroku při vytváření oddílu. V případě, že jste vytvořili extended oddíl uveďte číslo logického oddílu, a nikoliv extended oddílu.
mkfs.ext4 /dev/sdb1
mke2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)
Jmenovka systému souborů=
Typ OS: Linux
Velikost bloku=4096 (log=2)
Velikost fragmentu=4096 (log=2)
Krok=0 bloků, Šířka pásu=0 bloků
1310720 iuzlů, 5242624 bloků
262131 bloků (5.00 %) rezervováno pro superuživatele
První blok dat=0
Maximum bloků v systému souborů=2153775104
160 skupin bloků
32768 bloků ve skupině, 32768 fragmentů ve skupině
8192 iuzlů ve skupině
Zálohy superbloku uloženy v blocích:  
       32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,  
       4096000

Alokují se tabulky skupin: hotovo                           
Zapisuji tabulky iuzlů: hotovo                           
Vytváří se žurnál (32768 bloků): hotovo
Zapisuji superbloky a účtovací informace systému souborů: hotovo
 
5. Připojení filesystému na novém oddílu
Vytvořte složku, kam nový oddíl připojíte:
mkdir /novydisk
 
Připojte nový oddíl do vytvořené složky:
mount /dev/sdb1 /novydisk
 
Ověřte, zda je nový oddíl připojen:
df -h
Souborový systém       Velikost Užito Volno Uži% Připojeno do
/dev/mapper/vg-lv_root     7,2G  1,1G  5,7G  17% /
devtmpfs                   482M     0  482M   0% /dev
tmpfs                      492M     0  492M   0% /dev/shm
tmpfs                      492M  6,7M  486M   2% /run
tmpfs                      492M     0  492M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1                  477M  139M  309M  32% /boot
tmpfs                       99M     0   99M   0% /run/user/0
/dev/sdb1                   20G   45M   19G   1% /novydisk
 
Pro automatické připojení po bootu je nutné přidat nový záznam do souboru /etc/fstab. Soubor otevřete ve svém oblíbeném textovém editoru (vim, mcedit, pico, nano...)
nano /etc/fstab
 
Přidejte řádek:
/dev/sdb1 /novydisk ext4 defaults 0 0
 
Takže výsledek bude vypadat přibližně takto:
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Mon Apr 13 15:15:50 2015
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
#
/dev/mapper/vg-lv_root  /                       ext4    defaults        1 1
UUID=404c2dfe-9e22-4336-9b86-5854869678fd /boot                   ext4    defaults        1 2
/dev/mapper/vg-lv_swap  swap                    swap    defaults        0 0
/dev/sr0                /media/cdrom            iso9660 noauto,owner,ro 0 0
/dev/sdb1               /novydisk               ext4    defaults        0 0

 
Pozor! Soubor musí být ukončen prázdnou řádkou.
 
Takto přidaný oddíl můžete po navýšení disku v control panelu rozšířit pomocí tohoto návodu.