Jak potvrdit změnu majitele generické domény - postup od 1.12.2016

Po zahájení změny majitele či jen úpravy údajů u stávajícího majitele obdržíte email s odkazem na potvrzení změny. Daná zpráva je zaslána jak na email kontaktu před změnou, tak na email kontaktu po změně. Oba musí být potvrzeny, jinak se změna údajů neprojeví. Platnost žádosti je 7 dní. Pokud jedna část zprávy není včas potvrzena, změna údajů (majitele) se nedokončí.
 
Ve zprávě jsou uvedeny kontaktní údaje současného majitele (případně kontaktu majitele před změnou) a také údaje nového majitele (případně kontaktu majitele po změně). Pokud chcete změnu potvrdit, kliknete na tlačítko "ACCEPT TRADE". Chcete-li změnu zamítnout, použijete tlačítko "Do not accept trade".
 
 
 
Co znamená, pokud nechám označený check box s textem "I explicitly authorize OpenSRS to act as my designated agent, as stipulated by the ICANN Transfer Policy, to approve future changes of registrant on my behalf."?
 
Pokud ponecháte check box označen, dáváte tak Registru Tucows plné právo potvrzovat za Vás další změny majitele, kde bude Váš kontakt v pozici stávajícího nebo nového majitele. Jestliže toto označení odškrtnete, budete změny majitele vždy potvrzovat sám.
 
Po potvrzení novým majitelem (kontaktem majitele po změně) se vygeneruje druhá část zprávy a ta se zašle na email současnému majiteli (kontaktu před změnou). Žádost je téměř shodná až na možnost zrušení 60denní blokace domény proti případnému transferu k jinému registrátorovi (vizte níže náhled).
 
 
 
Jakmile dojde k potvrzení z obou emailů, změna se dokončí a na emaily obou majitelů (kontaktu před a po změně) dorazí závěrečná potvrzovací zpráva.