Nový proces při potvrzování změny majitele domén na TUCOWS
 
(gTLD - .com, .net, .biz, .org, .info, .name, .cloud, new gTLD – př. .agency, .bargains, .careers, .estate, .parts atd.)
 
Dne 1. 12. 2016 byl ze strany našeho poskytovatele Tucows (Open.Srs) upraven proces v potvrzování změny majitele domén. Do uvedeného data bylo možné potvrdit změnu majitele pouze zasláním autorizovaného požadavku ze strany obou majitelů v rámci evidence FORPSI a po provedení změny je vyžádáno po novém majiteli potvrzení správnosti údajů verifikováním validační zprávy. Kontaktní údaje nového majitele se do 24 hodin zobrazily v WHOIS databázích.
 
Nový postup potvrzení změny bude následující:
  1. Stále platí, že o zahájení změny majitele si musí oba zákazníci poslat autorizovaný požadavek ze svého zákaznického účtu (autorizovaný ticket).
  2. Administrátor doménového oddělení provede objednávku změny majitele v hlavním registru a následně na emaily obou majitelů dorazí konfirmační zpráva, kterou musí oba majitelé do 7 dní potvrdit. Pokud k potvrzení nedojde, nebo dojde pouze z jedné strany, bude žádost na změnu majitele zrušena a majitel se nezmění.
  3. Pokud email současného majitele nebude dostupný, lze zaslat žádost k potvrzení změny majitele též na telefonní číslo, prostřednictvím sms zprávy. Je-li telefonní číslo v registru nedostupné či se nejedná o číslo na mobilní telefon, lze tento údaj změnit. (Nedostupný email však změnit nelze!).
  4. Po dokončení změny bude oběma majitelům ze strany hlavního registru zaslána zpráva ohledně dokončení změny.
  5. Doména bude po změně majitele po dobu 60 dní blokována proti transferu k jinému registrátorovi.
 
UPOZORNĚNÍ:
 
Nově se bude zahajovat proces změny majitele při úpravě těchto údajů:
 
Jméno, Příjmení, Název organizace, E-mail
 
I při pouhé změně jednoho z výše uvedených údajů se zahájí tzv. TRADE a na emaily obou kontaktů (kontaktu před změnou a kontaktu po změně) se zašle konfirmační zpráva. Pokud nedojde ke změně emailu, budou na 1 email zaslány 2 konfirmační zprávy a obě bude nutné potvrdit.