Chyba 500 po instalaci php 5.5, 5.6 přes Plesk

Po nainstalování více verzí php (5.4, 5.5, 5.6) z instalátoru Plesku: Server >>> Plesk >>> Updates and Upgrades >>> Add/Remove Components vyberte požadované verze php

Po nainstalování se ve vlastnostech hostingu u konfigurace php objeví rozbalovací menu s možností výběru verze

Pokud se po nastavení php verze 5.5 a vyšší objeví chyba 500 a v logu apache tato hlášení

 Unable to allocate shared memory segment of 134217728 bytes: mmap: Cannot allocate memory (12)
 Premature end of script headers: cgi_wrapper

je nutné v souboru  /opt/plesk/php/5.X/etc/php.d/10-opcache.ini změnit hodnota opcache.enable z 1 na 0. Takže řádek bude vypadat takto

 opcache.enable=0

Poté by se chyba již neměla objevit