Omezení přístupu do adresáře pro vybrané IP adresy v IIS

Omezení přístupu je vhodné použít v případech, kdy je na virtuálních, dedikovaných či cloud serverech nutno omezit hackerům a jejich robotům přístup k administračním rozhraním redakčních systémů (joomla, wordpress apod.). Tato rozhraní se často stávají terčem útoků hrubou silou.

Postup pro IIS na W2008:

Spustit IIS manager a vyhledat adresář (soubor), ke kterému chceme omezit přístup
Výchozí oprávnění nastavit na Deny (zakázáno)
 


Povolit potřebné IP adresy přes Add Allow Entry