Regionální nastavení

Cloud server vytvořený ze šablony má ve výchozím nastavení Italštinu.

Změnu na češtinu lze provést v Control Panel - Region and Language (obrázky s nastavením byly pořízeny ve W2008 nicméně analogicky lze postupovat i u dalších systémů). Úprava nastavení vyžaduje restart systému.

obr.1)


obr.2)


obr.3)


obr.4)


obr.5)